Hopp til innholdet

"Modellen er et fantastisk verktøy for både meg og mine pasienter"

- Andreas Kjønø, Elavit Fysioterapi

«Modellen er et fantastisk nyttig verktøy, så både meg som terapeut og mine pasienter kan forstå helheten i symptomer.

Det er spesielt nyttig for å forstå hvordan ulike former for belastninger, ikke bare fysiske belastninger, kan føre til kroppslige symptomer.

Den bygger bro mellom det psykiske og fysiske, og forklarer fysiologien på en utmerket måte.»

Det sier Andreas Kjønø. Han er både fysioterapeut og manuellterapeut, og har lang erfaring fra klinisk praksis. I dag jobber han på Elavit Fysioterapi i Lørsenskog.