Hopp til innholdet

Personvernerklæring

Comebacks personvernerklæring

Comeback AS (“Comeback”) er forpliktet til å beskytte personopplysningene vi samler inn. Ved behandling av personopplysninger vil Comeback (som behandlingsansvarlig) overholde gjeldende lovgivning, inkludert personvernforordringen (“GDPR”) og den norske personopplysningsloven.

Her kan du lese hvordan Comeback behandler dine personopplysninger når du bruker nettstedet www.comeback.no. Når Comeback behandler personopplysninger som er samlet inn via andre kanaler enn dette nettstedet, vil Comeback spesifikt informere deg om hvordan personopplysningene dine behandles.

Hvis du har spørsmål, ikke nøl med å kontakte Comebacks dataansvarlig «Data Protection Officer». Fullstendige kontaktopplysninger finner du lenger ned på denne siden.

Vi vil kun samle inn og behandle personopplysninger:

 • Når vi har et spesifikt behov og juridisk grunnlag
 • På en transparent og sikker måte som beskytter personvernet til den enkelte.

Vi kommer ikke til å beholde dataene lenger enn nødvendig, og vil iverksette tiltak for å adressere enhver forespørsel eller klage relatert til personopplysninger.

Personvernerklæring

Personvernvarsel for dere som kontakter Comeback eller Comebacks datansvarlig «Data Protection Officer» med personvernrelaterte henvendelser eller for å utøve dine rettigheter.

Ved behandling av personopplysninger vil Comeback alltid overholde gjeldende lovgivning, herunder den nye personvernforordningen (General Data Protection Regulation, «GDPR») og den norske loven om behandling av personopplysninger (Personopplysningsloven).

Hvilke kategorier personopplysninger behandler vi og til hvilke formål?

Vi samler inn og behandler ulike typer personopplysninger som du gir oss, nemlig:

 • navnet ditt
 • tittelen din
 • kontaktinformasjonen din
 • dokumentasjon på identiteten din før vi gir deg informasjon
 • informasjonen om hvilke typer rettigheter du ønsker å utøve
 • forespørselen din og svaret på forespørselen din
 • veiledningen du får fra oss om dine rettigheter
 • Behandling av personopplysninger
  Personidentifiserbare opplysninger og formål

Generelle personopplysninger

Comeback kan samle inn identifiserbare personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, tittel og arbeidsplass når du kommuniserer med oss.

Ved bruk av informasjonskapsler («cookies») samler vi også informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt og informasjon om atferden din på nett. Den innhentede informasjonen inkluderer brukerens identitet, type nettleser, operativsystem og søkemotor som brukes, og lengden på besøket på nettstedet. For mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler, inkludert profilering, vennligst se våre retningslinjer for informasjonskapsler (via informasjonskapsel-ikonet nederst på hver nettside på nettstedet).

Særlige kategorier personopplysninger

Comeback behandler ikke særlige kategorier av personopplysninger, med mindre du har gitt oss slik informasjon, f.eks. ved å kontakte oss direkte.

Dine opplysninger kan behandles for følgende formål

For å gi tilgang til en bestemt del av nettstedet vårt, for å gi deg informasjon eller kunne kontakte deg angående tjenestene du har bedt om (som f.eks. e-postvarsling), til å utføre undersøkelser om hvordan vi kan forbedre vår service til deg (som kan være tilbakemelding fra besøkende), for å levere et rimelig servicenivå til brukerne, for å overholde gjeldende lovgivning, hovedsakelig innen det farmasøytiske området, og til andre formål som er direkte forespurt av deg.

Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger

Comeback behandler personopplysninger når du har gitt ditt samtykke (GDPR Art. 6 (1) (a)), f.eks. når du godtar bruken av informasjonskapsler på nettstedet.

Comeback vil i de fleste tilfeller behandle personopplysninger for å overholde en avtale med deg (GDPR Art. 6 (1) (b)) eller for å oppfylle en legitim interesse, bortsett fra hvor slike interesser blir overstyrt av dine grunnleggende rettigheter og friheter (GDPR Art. 6 (1) (f)). En legitim interesse for Comeback kan være et ønske om å forbedre nettstedet og våre tjenester, besvare forespørsler og yte service til deg, osv.

Tredjeparts databehandlere

Comeback kan velge å bruke tredjeparts databehandlere, og dine personopplysninger kan da overføres til og lagres av tredjeparts spesialister leiet inn av Comeback eller andre selskaper i Comeback Group, som skal behandle opplysningene dine på vegne av Comeback og bistå med å levere innhold og tjenester du ber om. Disse tredjepartsleverandørene har forpliktet seg ovenfor Comeback til å beskytte opplysningene dine samt ha tilstrekkelige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte opplysningene dine mot utilsiktet eller ulovlig sletting, tap eller endring, uautorisert utlevering eller misbruk eller annen ulovlig behandling.

Lagring av opplysninger (datalagring)

Dine personopplysninger er lagret på Comebacks datamaskiner/servere innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS). Comeback vil bare beholde dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet opplysningene ble samlet inn eller mottatt for, eller for å overholde gjeldende juridiske eller etiske krav til rapportering eller dokumentasjon.

Sikkerhetstiltak

Comeback vil sørge for at registrerte opplysninger, inkludert dine personopplysninger, håndteres på en sikker måte og beskyttes etter gjeldende sikkerhetsstandarder. Comeback vurderer regelmessig systemet for å se etter mulige svakheter, og når du bruker vårt kontaktskjema under «Kontakt oss», er overføringen kryptert.

Dine rettigheter som registrert

Comeback har gjort alle nødvendige tiltak for å beskytte dine personopplysninger og sikre dine rettigheter som registrert bruker.

I henhold til personvernforordningen (GDPR) har du visse rettigheter, som er beskrevet nedenfor. Vær oppmerksom på at det kan være begrensninger når det gjelder disse rettighetene, for eksempel når din rett til å skaffe deg informasjon anses begrenset av viktige hensyn til private interesser.

Rett til innsyn

Du har rett til å be om innsyn i personopplysningene som Comeback behandler om deg. Comeback skal gi deg en kopi av personopplysningene som behandles kostnadsfritt, og elektronisk dersom forespørselen er sendt inn i en vanlig elektronisk form.

Rett til korrigering

Du har rett til å korrigere unøyaktige personopplysninger om deg, inkludert å komplettere ufullstendige personopplysninger.

Rett til å slette

Under visse omstendigheter har du rett til sletting av personopplysningene som gjelder deg.

Rett til begrensning

Under visse omstendigheter har du rett til å begrense Comebacks behandling av personopplysninger om deg.

Rett til utlevering av opplysninger (dataportabilitet)

Når behandlingen er basert på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen utføres i automatiserte prosesser, har du rett til å motta personopplysninger om deg i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format. Du har rett til å overføre disse personopplysningene til en tredjepart, uten at Comeback på noen måte skal hindre denne overføringen, hvis det er teknisk mulig.

Rett til å reservere deg

Under visse omstendigheter har du rett til å til enhver tid reservere deg mot Comebacks behandling av personopplysninger om deg. Eksempel: Hvis du har bedt om å få informasjon fra Comeback, f.eks. nyhetsbrev eller lignende, og du ikke ønsker å motta ytterligere informasjon, kan du enkelt velge ikke å motta ytterligere informasjon fra oss.

Automatisert individuell beslutningsprosess, inkludert profilering

Som hovedregel har du rett til ikke å bli underlagt en beslutning basert utelukkende på automatisert behandling, inkludert profilering, dersom det påvirker deg betydelig. Dette gjelder ikke dersom automatisert beslutningstaking og profilering er nødvendig for å inngå eller utføre en avtale mellom deg og Comeback.

Hvis behandling av personopplysningene er basert på ditt samtykke, kan du til enhver tid tilbakekalle samtykket ditt. Vær oppmerksom på at dette ikke påvirker Comebacks behandling av dine personopplysninger før tilbakekallingen av samtykket.

Comebacks datavernansvarlig

Hvis du har spørsmål om Comebacks behandling av personopplysninger, kan du ta kontakt med Comebacks datavernansvarlige på post@Comeback.com

Klage

Hvis klagen din ikke blir fulgt opp på en tilfredsstillende måte av Comeback, kan du velge å sende inn en klage til Datatilsynet.

Datatilsynet
Tollbugata 3, 0152 Oslo
Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo
Telefonnummer: +47 22 39 69 00
E-postadresse: postkasse@datatilsynet.no
Nettsted: www.datatilsynet.no

Kontaktdetaljer til Comebacks dataansvarlig «Data Protection Officer»

Om du har spørsmål vedrørende Comebacks behandling av personlige data, vennligst ta kontakt med Comebacks dataansvarlig «Data Protection Officer».

Comeback AS
Gøteborggata 26
0566 Oslo
post@comeback.no