Hopp til innholdet

Hvordan jobber vi?

Hvordan jobber vi?

Å hjelpe personer med langvarige, sammensatte smerte- og symptomtilstander tilbake til et “helt vanlig liv”, kan for en behandler ofte virke som et stort, vanskelig og lite givende prosjekt.

Det er gjerne et prosjekt som for pasienten innebærer å gjenopprette tapt livskvalitet og funksjon, få tilbake mestring og mening i tilværelsen og kunne returnere til verdifulle aktiviteter og engasjement – noe som kan virke både uoverkommelig og dessverre noen ganger lite sannsynlig.

Som en ekspedisjon uten skikkelig utstyr?

Problemstillingen og sykdomsbildet er gjerne komplekst, med mange ulike symptomdrivere og stressfaktorer som gjør prosessen utfordrende. I tillegg er det ofte langvarige rehabiliteringsforløp, som gjør planmessighet og struktur mer utfordrende enn i kortere og mer lineære forløp.

Det er som man skal ut på en heftig ekspedisjon opp et svært fjell med krevende terreng, uten å ha tilgang på det rette utstyret. Kartet man har fått utdelt er bare et generelt, enkelt kart som ikke viser detaljene i terrenget. Det er ikke sikkert kartet en gang viser det rette området.

Da er det klart at selv den mest entusiastiske fjellklatrer kan bli skikkelig demotivert! Denne problemstillingen gjelder i like stor grad både for pasient og behandler.

En helhetlig vei tilbake

Gjennom rammeverket i “Comeback-modellen”, forsøker vi å gjøre det komplekse mer forståelig og mulig å fordøye, slik at både behandler og pasient lettere kan navigere i dette krevende terrenget over tid.

Interessert i hvordan vi kan hjelpe?